Michael Grindborn

CFO and Head of IR – Finance

Några av mina kollegor